29 years
of
Community Service
MUNTING NAYON
News Magazine
Operated by couple Eddie Flores and Orquidia Valenzuela
News and Views of the
Filipino Community Worldwide
DFA nag-ulat sa DOLE tungkol sa kakulangan ng manggagawa sa mga kanlurang lalawigan sa CanadaDepartment of Labor and Employment
Manila
August 26, 2016

 
 


Iniulat ni Assistant Secretary Maria Andrelita S. Austria ng Kagawaran ng Ugnayang Panlabas (DFA) kay Kalihim Silvestre H. Bello III ng Kagawaran ng Paggawa at Empleo (DOLE) ang napipintong kakulangan sa manggagawa sa industriya ng transportasyon sa mga kanlurang lalawigan ng Canada.

Sa ulat ng Philippine Consulate General sa Vancouver, ayon sa report ng Asia Pacific Gateway Skills Table (APGST), sinabi niya na ang napipintong kakulangan sa manggagawa sa industriya ng transportasyon sa mga kanlurang lalawigan ng Canada ay sa dahilang ang mga manggagawa ay nag-retiro, umalis sa nasabing lalawigan, o iniwan ang industriya na may kinalaman sa pandaigdigang komersiyo.  Ang Kanlurang Canada ay isang rehiyon na kinabibilangan ng apat na probinsiya ng Alberta, British Columbia, Manitoba, at Saskatchewan.

Ang APGST ay isang non-profit, regional partnership sa pagitan ng paggawa, negosyo, at institusyon ng edukasyon/pagsasanay. Ang Asia Pacific Gateway ang tumitiyak na may sapat na taong may angkop na kakayahan at kasanayan upang tugunan ang pangangailangan.

Ayon sa APGST, ang industriya ng transportasyon sa kanlurang probinsiya ay may inaasahang 36,000 manggagawa, kung saan mahigit sa kalahati ng mga ito ay bagong manggagawa na sumailalim sa bagong pagsasanay o mga bagong pasok na manggagawa. Inaasahan din na madaragdagan ang manggagawa sa industriya ng transportasyon na manggagaling sa ibang industriya.

Nakasaad din sa ulat na ang British Columbia (B.C.) ay inaasahang umasa sa mga banyagang manggagawa upang tugunan ang pagtaas ng kanilang pangangailangan sa manggagawa kung saan ipinapalagay na 27 porsiyento ng manggagawa ang nawala. Ang British Columbia ang tanging probinsiya na inaasahang may matatag na mapagkukuhanan ng manggagawa mula sa ibang probinsiya.

Samantalang ang Alberta ay tatanggap ng mga manggagawang hindi magmumula sa probinsiya, ang pagpasok ng manggagawa ay hindi kasing tatag o hindi magiging pantay ang distribusyon sa mga sektor ng industriya ng pangangalakal.

Inaasahan na ang pagtaas ng bilang sa sektor ng air pilots, flight engineers, at flying instructors ay magmumula sa mga banyagang manggagawa, sa 56 porsiye.

  MoreThe Peacock Gallery opens “Balik Tanaw” or “Looking Back” Exhibition
  Richard J Ford

  The Peacock Gallery located in the Auburn Botanical Gardens opened on 8th July 2017 and will run till the 2nd September 2017. The “Balik Tanaw “or “Looking Back” multi-arts program Exhibition will comprise of many public programs and events all centred on the idea developed by the Philippine artists Ernest Aaron, Alberto Estanislao, Jessa Melicor and Alwin Reamillo, who wanted...
   
  More`CON AMOR’ FOUNDATION B0ARD MEMBERS VISIT PROJECTS IN PHILIPPINES
  By: Orquidia. Valenzuela,  as reported by Myrla Danao

  Businessman Jaap van Dijke, chairman and two board members, Myrla Danao and Dr. John Deen of Con Amor foundation in...
  MoreArt Creations
  Vicente Collado Jr.

  Welcome!

  Many believe formal training is a prerequisite to quality in painting. Not a few will agree with me one can...
  MoreTHE CHILDREN IN DON MANUEL GK VILLAGE
  Orquidia Valenzuela Flores

  Sixty-three children from age three to six years, in the very poor community of Don Manuel village in Barangay...
   
  Disclaimer

  Contents posted in this site, muntingnayon.com, are the sole responsibility of the writers and do not reflect the editorial position of or the writers' affiliation with this website, the website owner, the webmaster and Munting Nayon News Magazine.

  This site, muntingnayon.com, the website owner, the webmaster and Munting Nayon News Magazine do not knowingly publish false information and may not be held liable for any direct, indirect, incidental, consequential or punitive damages arising for any reason whatsoever from this website or from any web link used in this site.